West Vancouver

Kerstmis 1999   


 Beste Vriend(in),                              

 

     Wij mensen zijn onophoudelijk bezig met het verbeelden van de werkelijkheid,
met het interpreteren van de werkelijkheid, met het voortdurend onszelf en anderen
opnieuw uit te vinden. In vroeger tijden was hetgeen je je moest "verbeelden"
verbonden aan heldenverhalen of andere vertellingen. In de tegenwoordige tijd
hebben we te maken met het vertellen, babbelen en kletsen (kijk maar naar de t.v.)
van een hele menigte personen, vaak helemaal geen helden.
West Vancouver
     Hoe dat ook zij, het Kerstverhaal behoort tot die vertellingen, die een belangrijke
richting kan geven aan ons bestaan. Het Kerstverhaal kan een referentiepunt
zijn voor ons dagelijks leven, om daar een goede richting aan te geven. Het Kerst -
verhaal leert ons zo bijvoorbeeld om de "blijde boodschap " tot ons te nemen. Dat
is iets, wat we zelf moeten doen, we moeten daar zelf de verantwoordelijkheid
voor dragen.
     Het jaar 1999 verglijdt langzamerhand naar het komende jaar 2000. Velen van
ons kijken dan terug op het gebeurde in het afgelopen jaar, met fijne herinneringen
en droevige herinneringen.
     Fijn is, dat het met de economie van Nederland  zo goed gaat. Meer mensen
hebben werk gevonden, waardoor zij meer plezier in hun leven hebben gekregen.
Als je werkt, waardeer je de vrije tijd, die je hebt, veel meer. Zo kom je er toe om
die tijd goed te besteden en in te delen.
     Droevige herinneringen zijn o.a. al die aardbevingen en andere, door mensen
veroorzaakte rampen, die er op aarde hebben plaats gevonden. Hartverwarmend
is daarbij, dat zo velen bereid zijn gebleken om naar vermogen hulp te bieden.
     Terugdenken is gebaseerd op de gedachten , die we in onszelf hebben toege-
laten. Wat we niet hebben waargenomen, of waar we niet over denken, staat ver
van ons af. Het is onze eigen keus, waarover wij denken.
     Daarbij is het goed te bedenken, dat wij zelf onze gedachten invullen. Vullen we
die met verkeerde informatie, dan is de uitkomst ook verkeerd. Het is daarom zeer
belangrijk om, als we ons verdrietig voelen, na te gaan wat hiervan de oorzaak is.
Soms is het zo, dat de basisgedachte niet juist is. Wanneer je er zelf niet uit komt
is het altijd goed om, met een vertrouwd iemand, daarover te spreken ofwel bij ou - 
de, ons overgeleverde verhalen, te rade te gaan. Zo kom je er achter of er een fout
in het denken is geslopen. Ga eerlijk in jezelf na of je gedachten zuiver zijn. Zeker
is het belangrijk om die moeite te doen. Het is zelfs noodzakelijk, omdat het invloed
heeft op je gedrag naar buiten toe.
     Iedereen heeft eigen belevenissen gehad in het afgelopen jaar en gedenkt die.
Voor ons is het erg spannend geweest of we hier in Vancouver zouden blijven of
niet. We zijn blij, dat we hier nog twee jaar kunnen blijven. Max wil graag zijn werk
nog voortzetten en Francien is blij, dat zij niet hoeft te verhuizen. Ook de twee
sneeuwwitte poezen zijn daar blij om, al beseffen zij dat niet. Die houden helemaal
niet van verhuizen. Sokka was er de vorige keer een hele tijd lang sikkeneurig van
Karel is meer een vrolijke Frans en helpt Sokka daarmee om weer in een goed hu -
meur te komen.

Zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuw Jaar :  Het 2000-ste  !  

                                                                                                     Max en Francien

Naar de kerstoverwegingen 

Naar het kookboek    

Naar het diabetisch kookboek     

Naar de welkomstpagina